JVC จับมือร่วมกับ FN เริ่มใช้ระบบ Digital Lending Platform (DLP)

| Jul, 16 2018

นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด (“JVC”) ผู้พัฒนาระบบ DLP และนายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจเอ๊าท์เลท ภายในแบรนด์ “FN Outlet” ร่วมลงนาม MOU สำหรับความร่วมมือทางการพัฒนาและทดลองการนำเงินสินเชื่อจากระบบ DLP เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เพื่อใช้ในการจับจ่ายสินค้าของ FN Outlet ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการจับจ่ายผ่านด้วยระบบสินเชื่อออนไลน์ เป็นรายแรกซึ่งจะใช้กับทั้งที่ Outlet และร้านค้าออนไลน์ของกลุ่ม FN ทั้งนี้ พบกับประสบการณ์การจับจ่ายใช้สอยด้วยสินเชื่อออน์ไลน์ แบบใหม่ได้เร็วๆ นี้